YesBox Stallströ
  • Vi kan ta med egen truck för att underlätta lossning vid leverans
  • Lastning av YesBox stallströ balar

Leveransinfo

Vi levererar 8, 16-18, 30 eller 46-48 pallar. För att underlätta transporten har vi följande önskemål;

  • Du får blanda din leverans med våra produkter efter ditt önskemål.

  • Bilen kräver fri höjd 4,5 m och bredd 3,5 m samt fritt från hinder. Efter behov skall infarten och lossningsplatsen vara plogad och sandad.

  • Returpallar ska vara av s.k EU-pall (B-pall) och vara ihopplockade för att underlätta lastning för chauffören.

  • Leveransinfo utanför EU: Förtullningskostnader kan tillkomma samt att bilarna lastar 33-38 pall. Har du ytterligare funderingar kring detta, ring oss gärna.

  • All betalning sker mot faktura med 30 dagars kredit. Kreditprövning görs på alla nya kunder.

  • Vi aviserar innan leverans

  • E-faktura utan avgift. Pappersfaktura 39 kr + moms.

Nu gäller den nya personuppgiftslagen - GDPR

Som kund finns ni i vårt kundregister med de uppgifter som lämnats för leverans och fakturering.

Externa transportföretag som vi använder har tillgång till de uppgifter som finns på ordersedlarna. Vi har överenskommelse med företagen att uppgifterna inte får användas till annat än vad som gäller för själva leveransen.

Inga uppgifter används för att sända ut reklam eller att vidarebefordra till andra företag i marknadsföringssyfte.

Mejl sparas om de innehåller offerter. Vill ni att mejl raderas, kontakta oss via info@yesbox.se eller tel 026-716 89.

 

Kontakt


Faktura

Jessica Backlund
Tel 026-716 88
» Skicka meddelande

Björn

VD

Björn Axelsson
Tel 0705-879 879
» Skicka meddelande

Oscar

Mellersta/Norra Sverige

Oscar Englund
Tel 0705-879 892
» Skicka meddelande


Skutskärs Trä AB
Industrigatan 5
814 41 Skutskär

 

© YesBox 2024 | keyla design