YesBox Stallströ
  • Vi garanterar punktliga leveranser och tillräckliga volymer

Välkommen 2020

Prispallen norra europas ledande spånleverantör

I det eviga finns de gröna skogarna

Till minne av vår styrelseordförande Thomas Björklund, Bjursås

In i det sista hann han med kundbesök och tankar om företagens bästa. När tiden blev knapp blev framtiden än viktigare. Vi som fick dra nytta av all hans erfarenhet och kunskap är idag djupt sorgsna men tacksamma för tio år tillsammans.

Hans integritet var styrkan i styrelsearbetet. Företagens bästa i den egna bygden var något han dagligen påminde oss om. Hans person blev en garant för tilltron till vår verksamhet. Inte minst viktigt vid nystarten för tio år sedan. Han fick allt fler att inse värdet av en framgångsrik träindustri i den egna hembygden. Han insåg tidigt vikten av förädling av skogens råvara så nära hygget som möjligt allt för att korta transporterna och därmed spara på miljön.

Han kunde lyssna, men också säga ifrån. Dalaskogarna var hans hembygd men han insåg också vikten av öppna landskap. Hans inställning var pragmatisk, vilket ledde oss fram till goda resultat.

Vi är tacksamma för hans arbetsinsats och kommer att framledes bära med oss Thomas varma kamratskap. Vi minns.

Björn Axelsson
Gävle Intressenter, Balungstrands Sågverk, YesBox

YesBox diplom Rosa Oktober 2019

Följ oss på Facebook

Instagram YouTube

 

© YesBox 2020 | keyla design