YesBox Stallströ
  • Vi garanterar punktliga leveranser och tillräckliga volymer

Prispallen norra europas ledande spånleverantör

Nu startar YesBox en helt ny tillverkningsenhet i Lässerud

Vi planerar att tillverka hela vårt sortiment, YesBox deLuxe, YesBox Stallströ och YesBox kutter i den nya fabriken.

Med den nya anläggningen i Lässerud får vi kapacitet att möta en ökad efterfrågan på vårt breda sortiment.

Lässerud är en liten ort i västra Värmland, här finns en väl etablerad träindustri med god tillgång till förstklassig skogsråvara. Den nya anläggningen kommer att bidra till minskade transportavstånd och därmed lägre klimatpåverkan.

Vi kommer att nyanställa 3-5 personer. Den nya anläggningen kommer att vara i full drift under första kvartalet nästa år.

Följ oss på Facebook

Instagram YouTube

 

© YesBox 2020 | keyla design