Startsida

Miljö & Marknad

Produkter

Nyheter

Leveransinfo

Återförsäljare/Annonser

Kontakt

Miljö & Marknad

Lantbruket och hästnäringen är sedan lång tid tillbaka en stor del av vår nöjda kundkrets. Våra produkter finns på många håll i bås, kättar och boxar. Förklaringen är enkel.

YesBox producerar dammfritt stallströ som är lämpligt för alla typer av stallar. I sortimentet ingår alternativ som passar för alla djur med behov av en torr, dammfri och lättarbetad stallmiljö. Hör av dig till oss om du vill ha tips och råd.

Vi tänker grönt i gödselfrågan
Reglerna för gödselhanteringen har skärpts. Med YesBox-konceptet vill vi bidra till ett minskat tryck på miljön kring stallarna. Stallgödseln är ju faktiskt en tillgång som bör tas tillvara.

Därför vill vi ha kontakt med Dig som har behov av återvinning av strö och gödsel, eller helt enkelt tycker att det skulle kännas bra om det kom till nytta igen.

Mejla eller ring oss, så hittar vi lösningar för en ansvarsfull och effektiv hantering av Din stallgödsel.